CATALOG SASH BAG

เลือกสายสะพาย กระเป๋าผ้า

การเลือกสายกระเป๋านับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะต้องรองรับน้ำหนักในการสะพายใช้งาน และเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทำให้กระเป๋ามีความสวยงาม ดูดีมีราคา น่าใช้งาน โดยลูกค้าสามารถเลือกสายกระเป๋าให้ตรงกับ CONCEPT หรือ DESIGN ตามที่ต้องการได้ ซึ่งการเลือกสายกระเป๋าจะต้องทำหลังจากที่ได้เลือก PATTERN และ เนื้อผ้า สำหรับทำกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้สายที่มีความหนาและเข้ากันกับตัวกระเป๋า วิธีการเลือก ให้ลูกค้าดูทางด้านขวามือ (ใต้ภาพของสายกระเป๋า) ทางบริษัทได้แนะนำ SASH FOR FABRIC ( เนื้อผ้าที่เหมาะกับสายชนิดนี้) DENSITY (ระดับความหนาของสาย) PRICE (ระดับของเรทราคา) เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตัดสินใจ เมื่อลูกค้าเลือกสายกระเป๋าได้แล้ว สามารถทำการเลือกตกแต่งกระเป๋าเพิ่มเติม ต่อได้ที่หน้า ตกแต่งกระเป๋าผ้า

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
SASH-01

สายผ้าในตัว ตัดเย็บจากผ้าชนิดเดียวกันกับผ้าที่ใช้ในการทำตัวกระเป๋า มีความทนทานต่อการใช้งาน ความหนาของสายและราคาขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่เลือก

 

 ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า, โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า, พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ, กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
SASH-02

สายผ้าในตัว (ผ้าสี) ตัดเย็บจากผ้าชนิดเดียวกันกับผ้าที่ใช้ในการทำตัวกระเป๋า โดยเลือกสีผ้าที่ต้องการ 2 สีมาตัดเย็บประกบเป็นสีสายแบบ Twotone เพื่อให้ตัวสายทั้ง 2 ด้านมีสีที่ต่างกัน เพิ่มลูกเล่นและความสวยงาม มีความทนทานต่อการใช้งาน ความหนาของสายและราคาขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่เลือก

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
S-NYLON-S01

สายทอไนล่อน เนื้อสายลื่นมันเป็นเงา มีความหนาพอประมาณ ราคาถูก ความทนทานต่อการใช้งานน้อย รับน้ำหนักได้ไม่มาก มีให้เลือกหลายสี เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-NYLON-S01
S-NYLON-M01

สายทอไนล่อน เนื้อสายลื่นมันเป็นเงา ความหนาของสายและราคาอยู่ในระดับปานกลาง ความทนทานต่อการใช้งานน้อย รับน้ำหนักได้ไม่มาก มีให้เลือกหลายสี เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-NYLON-M01
S-COTTON-L01

สายผ้าดิบทอเนื้อ COTTON สีธรรมชาติ เนื้อสายมีความหนามากทอจากเส้นด้าย ทนทานต่อการใช้งาน รับน้ำหนักได้มาก ราคาสูง

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-COTTON-L01
S-COTTON-M01

สายผ้าดิบทอเนื้อ COTTON สีธรรมชาติ เนื้อสายค่อนข้างหนาทอจากเส้นด้าย ทนทานต่อการใช้งานได้ดี รับน้ำหนักได้พอประมาณ ราคาค่อนข้างสูง

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-COTTON-M01
S-COTTON-S01

สายผ้าดิบทอเนื้อ COTTON สีธรรมชาติ เนื้อสายหนาปานกลางทอจากเส้นด้าย ทนทานต่อการใช้งานได้ดี รับน้ำหนักได้ไม่มาก ราคาปานกลาง

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-COTTON-S01
S-SPUN-M01

สายทอเนื้อ COTTON SPUN เนื้อสายค่อนข้างหนาทอจากเส้นด้าย ทนทานต่อการใช้งานได้ดี รับน้ำหนักได้พอประมาณ ราคาค่อนข้างสูง มีหลายสีให้เลือก เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
S-SPUN-M02

สายทอเนื้อ COTTON SPUN (ลาย WHITE DOT ) เนื้อสายค่อนข้างหนาทอจากเส้นด้าย ทนทานต่อการใช้งานได้ดี รับน้ำหนักได้พอประมาณ ราคาค่อนข้างสูง มีหลายสีให้เลือก เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
S-PP-M01

สายทอ PP เนื้อสายมีผิวเรียบ และมันลื่นเป็นเงา ความหนาปานกลาง ทนทานต่อการใช้งานได้ดี รับน้ำหนักได้พอประมาณ ราคาปานกลาง มีหลายสีให้เลือก เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
S-PP-M02

สายทอ PP ลาย TWOTONE เนื้อสายมีผิวเรียบ และมันลื่นเป็นเงา ความหนาปานกลาง ทนทานต่อการใช้งานได้ดี รับน้ำหนักได้พอประมาณ ราคาปานกลาง มีหลายสีให้เลือก เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
S-LEATHER-M01

หนังเทียมเกรดพรีเมี่ยม เนื้อสายค่อนข้างหนาด้านหน้าเรียบมัน ไม่เงา ด้านหลังเป็นขน ทนทานต่อการใช้งานได้ดี รับน้ำหนักได้ไม่มาก ราคาสูง มีหลายสีให้เลือก เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

ถุงผ้า,กระเป๋าผ้า,รับทำถุงผ้า,รับทำกระเป๋าผ้า,ผลิตถุงผ้า,ผลิตกระเป๋าผ้า,โรงงานถุงผ้า,โรงงานกระเป๋าผ้า,ร้านถุงผ้า,ร้านกระเป๋าผ้า,ขายถุงผ้า,ขายกระเป๋าผ้า,พิมพ์ถุงผ้า,พิมพ์กระเป๋าผ้า,ลดใช้ถุงพลาสติก,ใช้ถุงผ้า,แบ็กดีไซน์,กระเป๋าผ้าดิบ,ถุงผ้าดิบ,กระเป๋าผ้าแคนวาส,ถุงผ้าแคนวาส,ถุงผ้าสปันบอนด์,กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
S-PP-R01

เชือกถัก PP ความหนาพอประมาณ มีความมันลื่น และเป็นเงา ขาดยาก ทนทานต่อการใช้งาน รับน้ำหนักได้ไม่มาก ราคาถูก นิยมใช้คู่กับถุงผ้าแบบหูรูดปกติ หรือ ถุงผ้าแบบหูรูดสะพายหลัง มีให้เลือกหลายสี เพื่อให้ MATCH กับ CONCEPT และงาน DESIGN

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-PP-R01
S-COTTON-R01

เชือกถัก COTTON สีธรรมชาติ เนื้อสายหนาปานกลางทอจากเส้นด้าย ขาดยาก ทนทานต่อการใช้งาน รับน้ำหนักได้ดี ราคาปานกลาง นิยมใช้คู่กับถุงผ้าแบบหูรูดปกติ หรือ ถุงผ้าแบบหูรูดสะพายหลัง

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-COTTON-R01
S-COTTON-R02

สายผ้าดิบทอเนื้อ COTTON สีธรรมชาติ เนื้อสายหนาพอประมาณทอจากเส้นด้าย ขาดยาก ทนทานต่อการใช้งาน รับน้ำหนักได้น้อย ราคาปานกลาง นิยมใช้คู่กับถุงผ้าแบบหูรูดปกติ

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-COTTON-R02
S-COTTON-R03

เชือกถัก COTTON สีธรรมชาติ เนื้อสายค่อนข้างหนาทอจากเส้นด้าย ขาดยาก ทนทานต่อการใช้งาน รับน้ำหนักได้ดี ราคาสูง นิยมใช้กับถุงผ้าแบบสะพายไหล่

 

ถ้าลูกค้าเลือกสายนี้ ลูกค้าสามารถเช็คด้านขวามือว่าใช้กับผ้าที่ลูกค้าเลือกได้หรือไม่

S-COTTON-R03